Zgłoszenia do uczestnictwa biernego – do 7 maja 2016!

Szanowni Państwo, 

z dniem 20 kwietnia 2016 roku upłynął termin nadsyłania zgłoszeń
do udziału czynnego w naszej konferencji. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte,
a o szczegółach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie
i na Państwa prośbę – termin zgłaszania uczestnictwa BIERNEGO przedłużony zostaje do dnia 7 maja 2016 roku. 

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Szanowni Państwo,

             Opieka hospicyjna nad dziećmi stanowi ważkie społecznie zagadnienie, obejmujące swoim zakresem nauki medyczne, gdzie współczesny rozwój nauki  pozwala na ciągłe rozważanie stosowania nowych metod leczenia i opieki,
przy jednoczesnym ważeniu granic ingerencji lekarskiej,  wdrażaniu nowatorskich form opieki tak domowej, stacjonarnej jak i wyręczającej.
Opieka hospicyjna obejmuje także bardzo szeroki zakres humanistyki i nauk społecznych.
Począwszy, od kwestii wsparcia psychologicznego
w czasie choroby i po stracie bliskich, przez kwestie etyczne i duchowe,  pracę socjalną dla całych rodzin i pytań o jej granice, pedagogiczne, po prawne aspekty tak samej opieki jak i uprawnień i zadań podmiotów ją organizujących.
Dziesięciolecie działalności Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci wydaje się być dobrą okazją
do z jednej strony podsumowania dotychczasowych osiągnięć opieki hospicyjnej w Polsce, będącej bezsprzecznie dobrze rozwiniętą i sprawną strukturą, z drugiej zaś strony stanowić może   przyczynek do dyskusji na kolejnymi wyzwaniami
i perspektywami jej rozwoju, w każdym aspekcie
tak naukowym, jak i praktycznym.
Chcielibyśmy, aby Konferencja organizowana przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci,
wspólnie z Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrą Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, stała się okazją do efektywnej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które na co dzień zajmują się opieką hospicyjną, zarówno naukowo jak i w praktyce zawodowej, podczas spotkania
w Krakowie 10 maja 2016 roku.

       Jednocześnie, żywimy nadzieję, że zaplanowane publikacje pokonferencyjne,  będą istotnym wkładem do dyskursu naukowego  o współczesnej opiece paliatywnej nad dziećmi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji !

Anna Nawrocka
Prezes Zarządu
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła
dr hab. med. Sławomir Kroczka
Przewodniczący Komitetu
Naukowego   Konferencji


10lat_plakat_03-03-2016-page-001